S. i A. Radića 36, Sisak, HR

Tijela Zaklade Iskra za nadarenu djecu Sisačko-moslavačke županije su:

 

Upravni odbor Zaklade
 

Upravni odbor Zaklade ima predsjednika i četiri (4) člana koje imenuje Zakladnik na vrijeme od 4 godine.


Jasmina Jovev, predsjednica Upravnog odbora

Ana Posavec, član Upravnog odbora

Vlasta Mesić, član Upravnog odbora

Antonija Mirosavljević, član Upravnog odbora

Davor Malović, član Upravnog odbora

 

Upravni odbor Zaklade:

  • donosi Statut Zaklade i njegove izmjene i dopune i druge opće akte Zaklade,
  • donosi Poslovnik o radu Upravnog odbora Zaklade,
  • donosi Pravilnik o mjerilima i postupku za dodjelu potpore,
  • donosi odluke o dodjeli potpore,
  • upravlja i nadzire vođenje Zaklade,
  • utvrđuje godišnji proračun Zaklade,
  • podnosi izvješća o radu i polaže račun Središnjem državnom uredu za upravu i Ministarstvu financija o imovinskom i financijskom stanju Zaklade,
  • upravlja imovinom Zaklade,
  • odlučuje o korištenju imovine Zaklade..

Upraviteljica Zaklade

Sanja Tomašinec

 

Osnovni podaci

Naziv:
Zaklada Iskra za nadarenu djecu Sisačko-moslavačke županije

Adresa:
S. i A. Radića 36, Sisak, HR

IBAN:
HR5523400091110416439

OIB:
26981075572

Ukratko o Zakladi

Svrha Zaklade je trajno pružanje novčane potpore nadarenoj djeci s područja Sisačko-moslavačke županije i pomaganja tijekom ciklusa odgoja i obrazovanja u sustavu ili izvan sustava odgojnih i obrazovnih ustanova.

Informacije za donatore

Primatelj:
Zaklada Iskra za nadarenu djecu Sisačko-moslavačke županije
IBAN:
HR5523400091110416439
Poziv na broj odobrenja:
10-2019
Opis plaćanja:
Donacija za Zakladu Iskra

Osnivač Zaklade Iskra je Sisačko-moslavačka županija